Telenor Inpli Logo
Del4Kontor572x381.png

Vi er avhengige av digitale verktøy som fungerer

Del 4 - Vi må kunne bevege oss sømløst mellom desktop og sky uten egentlig å reflektere over hvor funksjonalitet eller data befinner seg og hvor alle digitale verktøy vi benytter fungerer. Ny teknologi, samhandlingsløsninger og moderne hjelpemidler legger til rette for en annen måte å organisere arbeidet på i dagens og morgendagens virksomheter. I begeistringen over alle mulighetene er det lett å glemme at forutsetningen for et velfungerende kontor, er en solid, digital grunnmur.

Aktivitetsbasert arbeidsplass – Hva betyr det?

 

Del 3 - Fremtidens kontor er litt her og litt der. Diskusjonen om utformingen av kontoret går varmt i norske virksomheter; åpne landskap eller et rom med dør, faste plasser eller clean desk - og hvor mye hjemmekontor er greit? Meningene er mange og samtalene blir lett emosjonelle. Men det må ikke være sånn. Riktig utformet, har fremtidens kontor en plass til alle.

SikkerhetCisco.jpg

Sikkerheten i fremtidens nettverk

Det vil være alfa omega å fokusere på sikkerheten i fremtidens nettverk. Omfanget av trusler mot IT-systemene dine øker i takt med digitaliseringen av virksomheten. Automasjon, kunstig intelligens og maskiner som lærer er på full fart inn i markedet. Hvordan skal du best være i stand til å ta vare på bedriftens sikkerhet i tiden fremover?

Er det plass til alt og alle på nettet?

I vår hypermoderne og teknologiske verden er det duket for at alt skal på nett, men er det plass til alt og alle på nettet? Det er snakk om at biler, nettbank, kjøleskap, pacemakere, fiskemerder, strømmålere, smarthus, kaffetraktere, klokker, PC-er, printere, telefoner, kjæledyr, aktivitetsmålere, alarmer, TV-er og alt annet som kan kobles til internett, vil kobles til internett.

Kontorene digitaliseres

Del 2 - Mobilitet og grenseløshet
I kjølvannet av de sosiale mediene var det ikke bare virksomhetens kunnskap som ble frigjort fra sine fysiske omgivelser, men de ansatte også. Kontorene skulle digitaliseres. Det ble starten på den perioden vi er inne i nå, med fokus på deling og digital samhandling.

FremtidensKontor572x381.jpg

Fremtidens kontorløsning

Del 1 - Fra silo og cellekontor til levende nettverk, mobile samhandlingsløsninger og aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Kontoret har vært igjennom en rivende utvikling de siste 30 årene. Sannsynligvis har vi bare sett starten.

Kundeomtaler.png

Kundeomtaler er valuta på kundereisen

Når stadig flere handler på nett, uten mulighet til å se eller ta på produktet eller tjenesten de kjøper, blir andre kunders omtaler stadig viktigere. Gode løsninger for og kunnskap om hvordan du håndterer kundeomtaler, er allerede en avgjørende konkurransefaktor i markedet.

Den verdifulle kundereisen

Digitaliseringen av våre liv og næringslivet er så vidt begynt. Dette fører til at dagens kundereise fortoner seg ulik både i behov og foretrukne kanaler avhengig av hvilken kunde, vare og tjeneste det er snakk om. Selve opplevelsen er noe som blir til gjennom flere møtepunkter og over tid. Kundereisen tar for seg brukerens følelsesmessige opplevelse av varer og tjenester, med fokus på kontaktpunkter og aktører. Kontaktpunktene kan både være fysiske og digitale, og representerer brukerens interaksjon med selger.

DigitalCity.jpg

Digitalisering: Informasjonsstrømmen skaper vekst og smarte løsninger

Med den digitale grunnmuren på plass skaper Internet of Things og en stadig økende informasjonsstrøm på tvers av landegrenser grunnlaget for nye suksesser, spennende produkter og smarte løsninger.

IoT_hvit-1.jpg

Digitalisering: Internet of things er ikke hypet nok

Det økonomiske vekstpotensialet knyttet til "Internet of Things" (IoT) – eller "Internet of Everything" (IoE) som noen kaller det – er sannsynligvis enda større enn vi tror. Forutsetningen er imidlertid at vi har den digitale grunnmuren på plass; at ting og systemer kan snakke med hverandre, at all informasjonen blir lagret et sted og så analysert – og at sikkerheten er god.

Digitalisering og shadow IT

Digitalisering: Hvem har ansvaret for digitalisering?

Hvem har ansvaret for digitalisering?
Vi snakker og skriver mye om hva digitalisering av næringslivet og samfunnet betyr. Men hvem sitt ansvar er det egentlig?

Skygge-IT.jpg

Hvordan kan skytjenester bidra til økt innovasjonskraft

Innovasjon og kreativitet kommer ikke fra skyen, men mulighetene og fleksibiliteten som ligger i de enkelte skytjenestene kan gjøre det enklere å drive frem disse kreftene.

Skytjenester: Hvor lønnsom er skyen

Skytjenester: Hvor lønnsom er skyen?

Det er mange meninger om hvor mye – eller lite – virksomheten kan spare ved å benytte skytjenester. Men hvor vidt du skal benytte skyen eller ikke, handler like mye om hvilke muligheter og hvilken funksjonalitet denne måten å organisere IT-løsningen på representerer, som hvor mye eller lite det koster. 

IT innovasjon.jpg

Digitalisering: Finn balansen mellom forretning og IT-risiko

Teknologi legger til rette for verdiskapning og enorme forretningsmuligheter, men presset om økt innovasjonskraft må ikke gå på bekostning av solide IT-løsninger.

Modell.jpg

Digitalisering: Nye prioriteringer for organisasjonen

Digitalisering handler om en endring for å skape verdier, være konkurransedyktig og evne å snu seg raskt når endringer inntreffer i omgivelsene.

Digitale endringsprosesser påvirker hele virksomheten; mennesker, arbeidsprosesser og kundegrensesnitt blir berørt. Endringstakten i mange bransjer øker, og da er det avgjørende å kunne snu seg hurtig. Organisasjoner som legger ut på sin digitale reise har nye prioriteringer som kan oppsummeres i tre punkter: Nye forretningsmodeller og prosesser, økt effektivitet og innovasjon hos de ansatte, og personliggjøring av kundeopplevelse og digitalisering av kundegrensesnitt.

En digital virksomhet har alle tre på plass.

 

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 50